Abtot Mark och Anläggning

Nytänkande företag i en konservativ bransch

Kontakta ossVåra tjänster

Abtot Mark och Anläggning

Nytänkande företag i en konservativ bransch

Kontakta ossVåra tjänster

Välkommen till

ABTOT Mark och Anläggning

ABTOTs vision är att vara ett nytänkande företag i en konservativ bransch.

Du ser oss på vägarna och våra maskiner ute på arbetsplatserna, du lär känna våra medarbetare genom alla de innovativa projekt vi skapar. Kort sagt erbjuder vi er goda skäl att tillbringa mer tid utomhus.

Vi lyssnar mer än vi pratar och vi vänder oss främst till kunder som tänker som oss - till omgivningar i den offentliga miljön för att på så sätt kunna ta större marknadsandelar inom branschen.

Finplanering

Genom smarta tillvägagångssätt och med våra smidiga maskiner klarar vi att utföra helheten till er entreprenad.

Innergård

Trånga utrymmen, fuktproblem eller slut på idéer. Vi på ABTOT hjälper er att komma igång med planeringen och slutför sedan arbetet med er innergård.

Transport

Erbjuder transporter av material. Vi har kranbilar som klarar av stora och mindre uppdrag.

Spräckning

Vi tar bort berg och sten utan besiktningar på fastigheter och med mindre vibrationer på marken.

Vinterunderhåll

Under vintern krävs ett effektivt underhåll för att vardagen ska kunna flyta på även om snön och halkan kommer. ABTOT hjälper er med vinterunderhållet.

Skötsel

Vårt skötselarbete utförs med hög kvalitét. Ofta är det ABTOT som har anlagt grönytorna som vi sköter. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, Stockholm Stad, Solvalla travbana och privatpersoner över hela Stockholm.

 • Projekt

  Lekplats Stångjärnet - Johannesfred

  Norra delen av parken har utformats med inspiration av Sven Hermelins Maraboupark i Sundbyberg. Slänten ger en klassisk parkkaraktär med vintergröna, blommande rhododendron och marktäckande, robusta perenner.

  Läs mer
 • Projekt

  Lekplats Halstret - Norra Ängby

  Parken domineras av höga fina tallar och granar som växer i en gräsyta samt platsen har ett skyddat läge omgiven av villabebyggelse och en förskola.

  Läs mer
 • Projekt

  Regnpark

  Vi utför en regnpark åt Stockholm Stad där projektet går ut på att ta hand om regnvatten från omkringliggande vägar. Vattnet ska ledas till en växtbädd (biofilter) där det fördröjs och renas. Regnparken utformas så att vattnets väg åskådliggörs. Parken sätts i bruk våren 2021.

  Läs mer
 • Projekt

  Kv Koppformaren

  Nya bostäder byggs överallt i Stockholm och lika så i Gustavsberg. I de gamla keramik kvarteren byggdes 2016/17 några fastigheter som har namnet Koppformaren där slutkunden är Stena Fastigheter och projektet genomfördes av Besqab.

  Läs mer
 • Projekt

  BRF Kolonen 10

  Den här vackra innergården ligger på Ölandsgatan, Stockholm. Smala gångar in mot gården gör projektet utmanande att få in och ut massor.

  Läs mer
 • Projekt

  Kv Promenadskon

  Innergård på tak. Här hade vi utrymme att arbeta med lite större maskiner än vad vanligtvis går att använda på finplanering av innergårdar.

  Läs mer
 • Projekt

  Lekplats Kassakvittot

  Rivning av större buskage i den stora parken längs Välliingbyvägen. Detta för att skapa en mer öppen och säkrare plats för allmänheten att vistas på. I den del av parken anlade vi denna naturinspererade lekplats med nästan enbart Robinia-trä.

Våra referenser

Kontakta oss

Simon Olofsson
VD

  076-314 80 98

  Simon@abtot.se

Viktor Ekwall
Projektledare

  076-889 99 67

  Viktor@abtot.se

Sebastian Hedberg
Projektledare

  070-755 52 02

  Sebastian@abtot.se

Pongpoth Kaewming
Projektledare

  072-321 70 48

  Poth@abtot.se

Robert Wrehammar
Projektledare

  073-525 66 51

  Robert@abtot.se

Joakim Köhler
Projektledare

073-312 99 02

  Joakim@abtot.se

Jonas Norelius
Projektledare

070-979 82 98

  Jonas@abtot.se

Vigg Crawford
Skötsel

073-504 47 22

  Vigg@abtot.se

Förfrågan

  08-15 46 33

  stockholm@abtot.se

  0708-96 47 55

  info@abtot.se